چاپ        ارسال به دوست

​اطلاعیه مهم در مورد تطبیق دروس و واحدها برای دانشجویان فیزیک ورودی 93 و ماقبل

کلیه دانشجویان فیزیک (در سه گرایش اتمی و مولکولی، حالت جامد و هسته ای) ورودی 93 و ماقبل که تا کنون کمتر از 120 واحد درسی را گذرانیده اند، باید دروس خود را با سرفصل جدید مصوبه 94/03/17 و بازنگری مورخ 94/10/27 شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تطبیق واحد نمایند.لینک دریافت مصوبه قدیمی مورخ 1371/12/09 شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
لینک دریافت مصوبه جدید مورخ 1394/10/27 شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


کلیه دانشجویان فیزیک که تا ابتدای نیمسال اول 96-95 موفق به گذراندن 120 واحد یا بیشتر شده اند می توانند طبق مصوبه ی قدیمی فارغ التحصیل شوند.
کلیه دانشجویان فیزیک که تا ابتدای نیمسال اول 96-95 کمتر از 120 واحد گذارنیده اند، باید ابتدا دروس خود را طبق مصوبه جدید تطبیق واحد نموده و سپس اقدام به انتخاب واحد نمایند. شیوه ی تطبیق واحد، در زیر توضیح داده شده است و برای اطلاعات کامل تر لطفا به اساتید راهنما که در جدول زیر آورده شده است مراجعه فرمایید.

نحوه ی انجام تطبیق دروس و واحدها:
  1. کلیه دروس مصوبه قدیمی که تا ابتدای نیمسال اول 96-95، با هر تعداد واحد گذرانیده باشید، با همان تعداد واحد مورد قبول است.
  2. کلیه دروس عمومی که طبق مصوبه قدیمی گذرانیده اید را با جدول1 مصوبه جدید مقایسه نموده و در صورت کمبود، تا قبل از فارغ التحصیلی، نسبت به اخذ آن اقدام فرمایید. قبل از فراغت از تحصیل، باید جمعا 22 واحد از جدول1 مصوبه ی جدید را اخذ و بگذرانید.
  3. کلیه دروس پایه که طبق مصوبه قدیمی گذرانیده اید را با جدول2 مصوبه جدید مقایسه نموده (طبق جدول تطبیق واحد زیر) و در صورت کمبود، تا قبل از فارغ التحصیلی، نسبت به اخذ آن درس اقدام فرمایید. قبل از فراغت از تحصیل، باید عنوان تمام دروس جدول2 مصوبه جدید را اخذ و بگذرانید. یک واحد مازاد (تطبیق از 4 واحدی مصوبه قدیمی به 3 واحدی مصوبه جدید) واحدهای هر یک از دروس ریاضی عمومی1 و 2، فیزیک پایه1 و 2 و 3 و فیزیک جدید را در صورت گذراندن، حداکثر جمعا به تعداد 6 واحد به بخش واحدهای دروس اختیاری انتقال دهید.
  4. کلیه دروس تخصصی الزامی و تخصصی اختیاری که طبق مصوبه قدیمی گذرانیده اید را با جدول3 مصوبه جدید مقایسه نموده (طبق جدول تطبیق واحد زیر) و در صورت کمبود، تا قبل از فارغ التحصیلی، نسبت به اخذ آن درس اقدام فرمایید. قبل از فراغت از تحصیل، باید عنوان تمام دروس جدول3 مصوبه جدید را اخذ و بگذرانید. یک واحد مازاد (تطبیق از 4 واحدی مصوبه قدیمی به 3 واحدی مصوبه جدید) واحدهای هر یک از دروس ترمودینامیک و مکانیک آماری، الکترومغناطیس1 و 2 و مکانیک کوانتمی 1 و 2 را در صورت گذراندن، حداکثر جمعا به تعداد 5 واحد به بخش واحدهای دروس اختیاری انتقال دهید.
  5. کلیه دروسی که از جداول دروس تخصصی انتخابی (غیر از فیزیک حالت جامد1، فیزیک هسته ای1، اخترفیزیک، مکانیک آماری) و دروس گرایشی و دروس اختیاری مصوبه ی قدیمی گذرانیده شده باشند، با همان تعداد واحد مورد قبول بوده و در مصوبه ی جدید، جزو دروس اختیاری محسوب می گردند.
  6. در نهایت، دانشجو باید22 واحد عمومی، 35 واحد پایه، 46 واحد الزامی و 33 واحد اختیاری (جمعا 136 واحد) را اخذ و بگذراند تا فارغ التحصیل گردد.

جدول تطبیق دروس و واحدها: دانشجویانی که طبق مصوبه قدیمی موفق به گذراندن درس پایه، تخصصی الزامی و تخصصی اختیاری شده اند، طبق جدول زیر با دروس جدول2 و جدول3 مصوبه جدید تطبیق واحد می گردند:
عنوان درس در مصوبه قدیمی تعداد واحد تطبیق با عنوان درس در مصوبه جدید تعداد واحد
نظری عملی نظری عملی
ریاضی عمومی1 4 0 ریاضی عمومی1 3 0
ریاضی عمومی2 4 0 ریاضی عمومی2 3 0
فیزیک پایه1 4 0 فیزیک پایه1 3 0
فیزیک پایه2 4 0 فیزیک پایه2 3 0
فیزیک پایه3 4 0 فیزیک پایه3 3 0
فیزیک جدید1 4 0 فیزیک پایه4 3 0
آزمایشگاه فیزیک جدید 0 2 آزمایشگاه فیزیک پایه4 0 2
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 3 0 برنامه نویسی کامپیوتر 2 1
ترمودینامیک و مکانیک آماری 4 0 ترمودینامیک و مکانیک آماری1 3 0
مکانیک آماری 3 0 ترمودینامیک و مکانیک آماری2 3 0
الکترومغناطیس1 4 0 الکترومغناطیس1 3 0
الکترومغناطیس2 4 0 الکترومغناطیس2 3 0
مکانیک کوانتمی1 4 0 مکانیک کوانتمی1 3 0
مکانیک کوانتمی2 4 0 مکانیک کوانتمی2 3 0
اخترفیزیک 3 0 نجوم واخترفیزیک 3 0
فیزیک هسته ای1 3 0 فیزیک هسته ای1 و ذرات بنیادی 3 0

لیست اساتید راهنما
گرایش ورودی نام استاد راهنما
فیزیک هسته ای 91 و ماقبل دکتر محمدرضا پهلوانی
92 دکتر محمد مهدوی
93 دکتر امید ناصرقدسی
94 دکتر محمد متولی
فیزیک اتمی و مولکولی 91 و ماقبل دکتر تقی محسن پور
92 دکتر سودابه نوری
93 دکتر امین قادی
94 دکتر آذر خسروی
فیزیک حالت جامد 91 و ماقبل دکتر سید نورالدین میرنیا
92 دکتر علی اکبر آشکاران
93 دکتر محمد اکبرزاده پاشا
94 دکتر حسین میلانی مقدم


٠٨:٢٨ - 1395/06/02    /    شماره : ١٠٥٩٠    /    تعداد نمایش : ٢٠٩٢خروج