چاپ        ارسال به دوست

دفاع اولین محقق پسادکتری (فوق دکتری) دانشکده علوم پایه

اولین محقق پسادکتری (فوق دکتری) دانشکده علوم پایه در رشته فیزیک، گرایش کیهانشناسی از طرح پژوهشی خویش تحت عنوان:

میکروفیزیک اختلالات اولیه کیهان و داده های رصدی Planck2015

با موفقیت دفاع کرد. سرکار خانم دکتر نرگس رشیدی محقق پسادکتری با راهنمایی پروفسور کوروش نوذری موفق شد در این دوره پژوهشی دو ساله با انجام پژوهشی اصیل و در مرز دانش و با چاپ مقالات مهمی در معتبر ترین ژورنالهای بینالمللی (مانند ژورنال Physical Review D از انتشارات انجمن فیزیک آمریکا) در حضور کمیته داوران با موفقیت از عملکرد و دستاوردهای علمی خویش در دوره مذکور دفاع نماید. در این دوره پژوهشی خانم دکتر رشیدی موفق شدند قیدهای رصدی صریحی بر روی پارامترهای اصلی مدلهای تورمی عالم اولیه به دست آورند به گونه ای که نتایج ایشان مورد ارجاعات مناسبی در منابع تخصصی مربوطه قرار گرفتهاند. بی شک ورود محققان دانشگاه به عرصههای تحقیقاتی پیشرفته مانند دورههای پسادکتری فصل نوینی در جهت تعالی و کیفیت بخشی به فعالیتهای دانشگاه باز مینماید. لازم به ذکر است که این دوره با حمایت معاونت محترم پژوهشی دانشگاه به انجام رسیده است و به این طریق از همهی دست اندرکاران مربوطه قدردانی میشود.

١٠:٢٢ - 1396/06/22    /    شماره : ١٤٨٤٨    /    تعداد نمایش : ٢١٢٧خروج