برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم پایه
برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم پایه
 ١١:١٧ - 1396/08/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
مراسم معارفه ی دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم پایه
مراسم معارفه ی دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم پایه
 ١٦:٤٨ - 1396/07/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
دفاع اولین محقق پسادکتری (فوق دکتری) دانشکده علوم پایه
دفاع اولین محقق پسادکتری (فوق دکتری) دانشکده علوم پایه
 ١٠:٢٢ - 1396/06/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
عروج همکار محترم و بزرگوارمان حاج احمد دارپرین به دیار باقی
عروج همکار محترم و بزرگوارمان حاج احمد دارپرین به دیار باقی
 ١٨:٢١ - 1396/03/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران در دانشکده علوم پایه
برگزاری سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران در دانشکده علوم پایه
 ١٩:١٢ - 1396/03/03 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>