معرفی مجموعه علوم زیستی
 
مجموعه علوم زیستی دانشگاه مازندران در سال 1379 و با هدف تربیت کارشناسان متعهد و متخصص در رشته‌های متنوع علوم زیستی، در محل دانشکده علوم پایه بابلسر تاسیس گردید تا دانش پژوهان علاقمند را با مفاهیم اساسی علم زیست شناسی و جنبه‌های نظری و کاربردی آن آشنا سازد و نیاز مراکز آموزشی، پژوهشی، تولیدی و خدماتی به نیروی متخصص تامین شود. در همین سال با پذیرش دانشجوی کارشناسی زیست شناسی با گرایش علوم گیاهی، کار خود را آغاز نمود.
 
دوره کارشناسیسال تاسیس
 علوم گیاهی1379
 علوم سلولی و مولکولی1387
 علوم جانوری1390
 میکروبیولوژی1392
 
با توجه به سیاست کلان دانشگاه در توسعه تحصیلات تکمیلی، فعالیت آموزشی و پژوهشی مجموعه علوم زیستی وارد مرحله جدیدی شد. با ورود دانشجویان کارشناسی ارشد در سال 1388، دوره‌ تحصیلات تکمیلی علوم زیستی افتتاح شد.
 
نام رشتهکارشناسی ارشددکتری
 سیستماتیک اکولوژی گیاهی1388 
 علوم سلولی و مولکولی13891391
 فیزیولوژی جانوری1390 
 میکروبیولوژی1390 
 بیوشیمی1393 
 
در حال حاضر مجموعه علوم زیستی دانشگاه مازندران با داشتن 15 آزمایشگاه پژوهشی مجهز و نیز 4 آزمایشگاه آموزشی، به طور فعال مشغول ارائه‌ خدمات آموزشی و پژوهشی به جامعه‌ی علمی کشور می‌باشد. هم‌چنین بیش از 338 دانشجوی کارشناسی، 98 دانشجوی کارشناسی ارشد و 6 دانشجوی دکتری، در این مجموعه مشغول به تحصیل می‌باشند. با عنایت به توانمندی موجود و توسعه دوره‌های مختلف تحصیلی، این مجموعه در آبان 1390 به دو گروه مجزای زیست شناسی و زیست شناسی سلولی و مولکولی تفکیک گردید.
تلفن و فاکس دفتر گروه‌ها: 2450 3530 (011)
 گروه آموزشیگروه زیست شناسیگروه زیست شناسی سلولی و مولکولی
 پست الکترونیکBiology@umz.ac.irCell.Biology@umz.ac.ir
 شماره تماس0113530240201135302403 
 مدیر گروهآقای دکتر اکبر حاجی زاده مقدم آقای دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر