انتخاب عضو هیات علمی دانشکده علوم پابه به عنوان پژوهشگر برتر استان مازندران در سال 1400
دکتر فرشاد صحبت زاده لنبر عضو هیات علمی گروه فیزیک اتمی و مولکولی دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران به عنوان پژوهشگر برتر استان مازندران در سال 1400 انتخاب شد
دکتر فرشاد صحبت زاده لنبر عضو هیات علمی گروه فیزیک اتمی و مولکولی دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران به عنوان پژوهشگر برتر استان مازندران در سال 1400 انتخاب شد
 ٠٠:٣٣ - 1400/10/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی، فرهنگی و پشتیبانی دانشکده علوم پایه
دکتر امید ناصر قدسی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی، فرهنگی و پشتیبانی دانشکده علوم پایه دانشکاه مازندران منصوب شد
دکتر امید ناصر قدسی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه را به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی، فرهنگی و پشتیبانی این دانشکده منصوب شد.
 ٠٠:١٦ - 1400/10/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب سرپرست معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پایه
دکتر سلمان احمدی اسب‌چین به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پایه دانشکاه مازندران منصوب شد
دکتر سلمان احمدی اسب‌چین به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پایه منصوب شد
 ٠١:٠٨ - 1400/10/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب سرپرست دانشکده‌ علوم پایه
دکتر سید محمد متولی به عنوان سرپرست دانشکده‌ علوم پایه دانشگاه مازندران منصوب شد
دکتر سید محمد متولی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه را به عنوان سرپرست دانشکده‌ علوم پایه دانشگاه مازندران منصوب کرد.
 ٠٠:٥٦ - 1400/10/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه دانشجویان کارشناسی فیزیک
راه اندازی کانال آی گپ با آی دی physics_umz@ به منظور اطلاع رسانی سریع به دانشجویان کارشناسی فیزیک
کانال آی گپ با آی دی physics_umz@ به منظور اطلاع رسانی سریع به دانشجویان کارشناسی فیزیک
 ١٢:١٨ - 1399/11/28 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>