دوره‌ کارشناسی‌ فیزیک‌، در سه گرایش فیزیک اتمی و مولکولی، فیزیک حالت جامد و فیزیک هسته ای می باشد. هدف‌ کلی این دوره، تربیت‌ کارشناسان‌ متخصص‌ در فیزیک‌ و همچنین تربیت‌ دبیران‌ متعهد برای آموزش‌ فیزیک‌ در دوره آموزش‌ متوسطه‌ عمومی‌ وزارت‌ آموزش ‌و پرورش‌ می باشد. تفاوت این سه گرایش فیزیک در دوره کارشناسی، فقط در 9 واحد دروس گرایشی می باشد، که باید از بین 17 واحد دروس گرایشی اخذ و گذرانده شود. در حال حاضر آزمایشگاه های فیزیک پایه 1، 2 و 3، اپتیک، فیزیک جدید، حالت جامد، الکترونیک 1 و 2، در دوره کارشناسی در حال فعالیت بوده و راه اندازی آزمایشگاه لیزر در دستور کار قرار دارد. همچنین گروه فیزیک از سال 1379 با پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و از سال 1384 با پذیرش دانشجوی دکتری به آموزش محققین و متخصصین این رشته در سطح عالی پرداخته است. اما در دوره های تحصیلات تکمیلی، علاوه بر سه گرایش ذکر شده فوق، گرایش های ذرات بنیادی، اخترفیزیک، کیهان شناسی و گرانش نیز در حال حاضر ارائه می شوند. البته راه اندازی گرایش های دیگری مانند فوتونیک، نانوفیزیک و مهندسی پلاسما نیز در دستور کار قرار دارد.
با توجه به گستردگی گروه فیزیک در دوره های تحصیلات تکمیلی، از آبان 1390 گروه فیزیک، بر مبنای گرایش های دوره کارشناسی، به سه گروه تفکیک گردید. سایر گرایش ها نیز با توجه به نزدیکی گرایش آنها یا علاقه همکاران به یکی از این سه گروه وارد شدند. گرایش اختر فیزیک با توجه به فعالیت علمی همکاران در زمینه پلاسمای میان ستاره ای، در گروه فیزیک اتمی و مولکولی قرار گرفت. اولین دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی و گرایش اختر فیزیک در سال 1382 و اولین دانشجویان دکتری نیز در سال 1389 فارغ التحصیل شدند. در حال حاضر، گروه فیزیک اتمی و مولکولی با توجه به توانایی اعضای هیأت علمی و تجهیزات آزمایشگاهی خود، علاوه بر دوره کارشناسی، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز در حال فعالیت بوده و در حال توسعه گرایش های دیگر می باشد.
 

تلفن و فاکس دفتر گروه فیزیک اتمی و مولکولی

2480 3530 (011)

 مدیر گروه فیزیک اتمی و مولکولی دکتر امین قادی

پست الکترونیک مدیر گروه

a.ghadi@umz.ac.ir