برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم پایه
برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم پایه
 ١٣:٥٩ - 1395/12/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر امید ناصرقدسی به مرتبه استادی
ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر امید ناصرقدسی به مرتبه استادی
 ١١:٤٠ - 1395/12/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
نشست صمیمی رییس دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده علوم پایه
نشست صمیمی رییس دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده علوم پایه
 ١٦:٣٨ - 1395/10/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر سید محمد متولی به دانشياری
ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر سید محمد متولی به دانشياری
 ١١:٠٥ - 1395/10/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر مجتبی محسنی به دانشیاری
ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر مجتبی محسنی به دانشیاری
 ١١:٠٣ - 1395/10/25 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی10 11 12 13 14 15 16 17 18 صفحه بعدی >>