ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر محمدرضا پهلوانی به مرتبه استادی
ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر محمدرضا پهلوانی به مرتبه استادی
 ١٥:٣٥ - 1396/01/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر فرشاد صحبت زاده به مرتبه استادی
ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر فرشاد صحبت زاده به مرتبه استادی
 ١٥:٣٢ - 1396/01/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم پایه
برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم پایه
 ١٣:٥٩ - 1395/12/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر امید ناصرقدسی به مرتبه استادی
ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر امید ناصرقدسی به مرتبه استادی
 ١١:٤٠ - 1395/12/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
نشست صمیمی رییس دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده علوم پایه
نشست صمیمی رییس دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده علوم پایه
 ١٦:٣٨ - 1395/10/28 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 صفحه بعدی >>