رشته علوم محیط‌ زیست در دانشگاه مازندران از مهرماه 1396 پذیرش دانشجو را در مقطع کارشناسی ارشد و با هدف تربیت و آموزش متخصصانی در زمینه آلودگی آب، خاک و هوا، تصفیه آب و فاضلاب و مدیریت پسماند و انرژی پاک شروع کرده است. در واقع هدف اصلی این رشته آموزش و پژوهش در راستای حل مشکلات و معضلات زیست محیطی استان می‌باشد. رشته علوم محیط‌ زیست دانش بین رشته‌ای است که ارتباط نزدیکی با علوم زیست‌ شناسی، شیمی، زمین‌ شناسی و خاک شناسی دارد.

 

تلفن و فکس دفتر گروه علوم محیط ‌زیست

(011) 35302450

مدیر گروه علوم محیط ‌زیست

دکتر فاطمه کاردل

پست الکترونیک مدیر گروه علوم محیط ‌زیست

f.kardel@umz.ac.ir