چاپ        ارسال به دوست

جلسه دفاع اولین دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته فوتونیک دانشگاه مازندران

.

.

.

.

.

.

برگزاری جلسه دفاع اولین دانشجوی دوره کارشناسی ارشد فوتونیک دانشکده علوم پایه

به گزارش مدیر محترم گروه فیزیک اتمی و مولکولی دانشکده علوم پایه، اولین دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته فوتونیک آقای مجید هاشمی راد در روز یکشنبه مورخ 1397/11/07 از پایان نامه خود تحت عنوان "مطالعه و بررسی حسگرهای توزیعی دما براساس پراکندگی رامان در فیبر نوری" دفاع کرد. در این خصوص سرکار خانم دکتر سودابه نوری و جناب آقای دکتر امین قادی اساتید راهنمای پایان نامه درخصوص نتایج پایان نامه و کاربردهای فیبر نوری و حسگرهای فیبر نوری به موارد ذیل اشاره کردند؛

"علاوه بر نقش فوق العاده فيبرهای نوری در مخابرات، تکنولوژی نيز کاربرد مهم ديگری را تحت عنوان حسگر فيبر نوری، برای آن معرفی می‌کند. اين حسگرها به خاطر ابعاد کوچک و وزن ناچيز، به سادگی در بسياری از سازه‌ها قابل جاسازی می‌باشند، بنابراين می‌توان از آنها جهت اندازه‌گیری پارامترهایی نظیر کرنش در سازه استفاده کرد. همچنين به دليل استفاده از مواد دی‌الکتريک در ساختمان فيبرها، اين دسته از حسگرها، از ايجاد جرقه و واکنشهای شيميايی محافظت می‌شوند و برای محيط‌های آلوده به مواد انفجاری کاملاً مناسب هستند. به دليل تحمل دمای خيلی بالا توسط فيبرهای نوری، از اين دسته از حسگرها در دماهای خيلی بالا که سيستمهای الکترونيکی دچار مشکل می‌شوند، به راحتی می‌توان استفاده کرد.

توانايی اندازه‌گيری دما و کرنش در فواصل طولانی جهت پایش سلامت ساختارهای بزرگ نظير خط لوله انتقال سيال، چاه‌های نفت و گاز، سدها، پلها، مخازن سوخت و ساختمانها همواره مورد توجه فراوان بوده است. یکی از بهترین روشها در اندازه‌گیری توزیعی دما و کرنش، حسگر توزیعی فیبر نوری بر اساس پراکندگی های رامان و بريلوئن می‌باشد که برای آشکارسازی نشت سيال از خطوط لوله انتقال، بهينه‌سازی و ايجاد ايمنی در فرآيند توليد نفت از چاه‌ها، آشکارسازی نقاط داغ در کابلهای فشار قوی استفاده می‌شوند.

حسگرهای توزيعی دما و کرنش با استفاده از پراکندگی رامان و بريلوئن، به روشهای مختلفی انجام می‌شود. تکنيکی که بيشتر از بقيه روشها مورد توجه محققان اين رشته قرار گرفته است، روشی است که در آن اندازه گيری‌ها در حوزه زمان انجام می‌گيرد. در روش حوزه زمانی، يک پالس وارد فيبر می‌شود و نور پس پراکنده شده، آشکارسازی و آناليز می‌گردد. زمان بين فرستادن پالس و آشکارسازی آن، فاصله در طول فيبر را مشخص می‌کند.

در این پایان نامه یک نوع حسگر توزیعی دمایی بر اساس پراکندگی رامان مورد بررسی قرار گرفت. این نوع حسگر تنها به تغییرات دما پاسخ می‌دهد و به کرنش حساس نمی‌باشد. دلیل انتخاب این حسگر، حساسیت بالای دمایی آن در مقابل حسگر بریلوئن می‌باشد. یک روش جدید که به منظور افزایش نسبت سیگنال به نویز در حسگر رامان پیشنهاد می‌شود، روش کدگذاری است که در این پژوهش از این روش استفاده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد که پهنای زمانی پالس استفاده شده در سیستم، نرخ نمونه‌برداری و طول کدگذاری بر دقت فضایی سیستم و نسبت سیگنال به نویز آن تاثیر چشم گیری دارد."
١٣:٢٤ - 1397/11/07    /    شماره : ١٩٦٨٦    /    تعداد نمایش : ٩٠٦خروج