گروه فیزیک حالت جامد دانشگاه مازندران یکی از سه گروه زیر مجموعه فیزیک می باشد که در سال 1390 از گروه فیزیک منفک گردید. این گروه هم اکنون در گرایش فیزیک حالت جامد در دوره کارشناسی و فیزیک حالت جامد و گرانش در دوره کارشناسی ارشد و دکتری ، دانشجو می پذیرد. اولین دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد و فیزیک گرانش در سال 1380 و اولین دانشجویان دکتری در سال 1384 در این گروه پذیرش شدند. هم اکنون در گروه فیزیک حالت جامد دانشجویان دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دوره دکتری ( گرایش گرانش و حالت جامد ) مشغول به فعالیت می باشند .
این گروه دارای چهار آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیک حالت جامد ( آزمایشگاه نانوفناوری، آزمایشگاه نانوالکترونیک ، آزمایشگاه الکترونیک مولکولی و آزمایشگاه XRD ) می باشد که در زمینه مواد نانوساختار و نانولوله های کربنی و نانوکامپوزیتها فعالیت می کنند.
گروه فیزیک حالت جامد هم اکنون آمادگی پذیرش و پرورش دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دکتری) از کشورهای خارج نیز می باشد.
 

تلفن و فاکس دفتر گروه فیزیک حالت جامد

2480 3530 (011)

مدیر گروه فیزیک حالت جامد

دکتر محمد اکبرزاده پاشا

پست الکترونیک مدیر گروه

M.Akbarzadeh@umz.ac.ir