گروه فیزیک هسته ای دانشگاه مازندران یکی از سه گروه زیر مجموعه فیزیک می باشد که در سال 1390 از گروه فیزیک منفک گردید. این گروه هم اکنون در گرایش فیزیک هسته ای در دوره کارشناسی و فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی در دوره کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد. ایجاد گرایش کارشناسی فیزیک هسته ای در سال 1380 و اولین دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای و فیزیک ذرات بنیادی در سال 1382 در این گروه پذیرش شدند. اولین دوره دکتری فیزیک هسته ای با پذیرش یک دانشجو و ذرات بنیادی با دو دانشجو در سال 1384 شروع به کار کرد. هم اکنون در گروه فیزیک هسته ای حدود 100 دانشجو در دوره کارشناسی و 50 دانشجو در دوره کارشناسی ارشد و 15 دانشجو در دوره دکتری مشغول به فعالیت می باشند.
این گروه دارای یک ساختمان مستقل به نام مجموعه آزمایشگاه های فیزیک هسته ای می باشد که آزمایشگاه فیزیک هسته ای I دوره کارشناسی هم اکنون در حال فعالیت است و همکاران پرتلاش ما در این مجموعه با عزم راسخ مشغول راه اندازی آزمایشگاه رادیو ایزوتوپ و آزمایشگاه های هسته ای پیشرفته I  و II کارشناسی ارشد می باشند. همچنین چهار آزمایشگاه تحقیقاتی به نام های آزمایشگاه تحقیقاتی فعال سازی نوترون، آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک هسته ای، آزمایشگاه تحقیقاتی اسپکتروسکوپی هسته ای و آزمایشگاه تحقیقاتی دزیمتری در حال شکل گیری می باشند.
همکاران گروه فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی زمینه های تحقیقاتی گوناگونی از جمله همجوشی هسته ای، شکافت هسته ای، یون های سنگین نیروی هسته ای و تقارن همدیس ADS/CFT ، تئوری ریسمان و گرانش کوانتومی را دنبال نموده و مقالات تحقیقاتی پرباری را در مجلات و کنفرانس های معتبر علمی داخلی و بین المللی چاپ نموده اند.
این گروه هم اکنون آمادگی پذیرش و پرورش دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دکتری و پسا دکتری) از کشورهای خارج نیز می باشد.
 

تلفن و فاکس دفتر گروه فیزیک هسته ای

2491 3530 (011)

مدیر گروه فیزیک هسته ای

دکتر محمد مهدوی

پست الکترونیک مدیر گروه

M.Mahdavi@umz.ac.ir