آزمایشگاه‌ آموزشی کارشناسی میکروبیولوژی

 

آزمایشگاه‌های تحقیقاتی گروه میکروبیولوژی

- میکروبیولوژی محیطی و تنوع میکروبی

- میکروبیولوژی صنعتی

- باکتری‌ شناسی

- ویروس شناسی

- آماده‌سازی و اتوکلاو

- اتاق تاریک