معرفی گروه فیزیک نظری

گروه فیزیک نظری دانشگاه مازندران از سال 1398 شروع به کار کرد. تا قبل از این تاریخ، هر کدام از گرایشهای مختلف گروه فیزیک نظری بعنوان یکی از زیرگروه های دیگر گروه های فیزیک فعالیت می کردند. گروه فیزیک نظری به طور عمده مباحث بنيادی علم فيزيک همچون موضوعات ذرات بنيادی، گرانش و کيهان شناسی، نجوم و اخترفیزیک و رياضی‌فيزيک را مورد بررسی و پژوهش قرار می دهد. از جمله شاخه‌‌های پژوهشی در این حوزه می ­توان به گرانش کوانتومی، فیزیک سیاهچاله ها، کیهان شناخت تورمی، امواج گرانشی، گرانش تعمیم یافته، نظریه میدان کوانتومی و نظریه ریسمان، محیط های میان ستاره ای، قرص های بر افزایشی و شکل گیری ستارگان و .. اشاره نمود.

این گروه، در حال حاضر با 11 نفر عضو هیات علمی بزرگترین گروه فیزیک دانشگاه مازندران می باشد. از این 11 نفر، 3 نفر دارای مرتبه استادی، 2 نفر دارای مرتبه دانشیاری و 6  نفر دارای مرتبه استادیاری هستند. گروه فیزیک نظری شامل سه زیر گروه  ذرات بنیادی و نظریه میدان ها، گرانش و کیهانشناسی و نجوم و اخترفیزیک  می باشد. این گروه درمقطع  کارشناسی ارشد و دکتری  فعالیت می کند و تاکنون تعداد قابل توجهی دانشجو با درجه دکتری از این گروه فارغ التحصیل شده اند. در حال حاضر نیز 23 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و  31  دانشجو در مقطع دکتری و 2  دانشجو نیز در دوره پسا دکتری در این گروه مشغول به تحصیل می باشند.

 

طرحهای جامع پژوهشی:

·        کاربرد ADS/CFT در ذرات بنیادی و به دست آوردن پارامترهای آن

·     میکرو فیزیک تورم کیهانی و بازگرمایشمدیر گروه: دکتر طاهره عزیزی

زمینه تحقیقاتی: گرانش و کیهان شناسی

شماره تلفن و فکس: 01135302480

پست الکترونیک: t.azizi@umz.ac.ir